Spaanse Grammatica in Praktijk

Spaanse grammatica leren begrijpen vanuit praktisch oogpunt met verschillende tips en geheugensteuntjes. Met fotos van Latijns America

Gaan, ik ging - Vervoeging onregelmatige werkwoorden

In het Spaans zijn de meeste werkwoorden regelmatig en volgen één van de drie verbuigingen afhankelijk of het eindigt op -ar, -er of -ir. Daarnaast bestaan er ook een groot aantal onregelmatige werkwoorden. De meest gebruikte zijn ser en estar waarvan je de verbuiging in eerder genoemde post Vervoeging van Ser en Estar kunt vinden.

De andere niet reguliere werkwoorden hebben een aantal verschillende types van verbuigingen die kan afhangen van de klanken. We laten hier de belangrijkste regels zien:


Ik-vorm:

 • De ik-vorm van werkwoorden met een "g": 
  • Decir - digo    > Zeggen - ik zeg
  • Caer  - caigo  > Vallen - ik val
  • Hacer - hago  > Doen - ik doe
  • Salir - salgo    > Weggaan, - ik ga weg
 • De ik-vorm verandert de "g" in een "j":
  • Escoger - escojo  > Kiezen - ik kies
  • Corrigir  - corrijo > Corrigeren - ik corrigeer

Hij/zij-vorm:

 • De hij/zij vorm verandert van "e" in een "ie":
  • Cerrar - cierre       > Sluiten -  hij/zij sluit
  • Pensar - pienso      > Denken - hij/zij denkt
 • De hij/zij vorm verandert van "o" in een "ue"
  • Jugar - juega          > Spelen - hij/zij speelt
  • Mostrar - muestra  > Laten zien - hij/zij laat zien
  • Dormir - duerme    > Slapen - hij/zij slaapt
 • De hij/zij vorm verandert van "e" in een "i":
  • Decir  - dice         > Zeggen - hij/zij zegt
  • Medir - mide        > Meten - hij/zij meetLaatste letter of stam

 • Als de stam op "z" eindigt en we plakken een "e" erachter, dan verandert de "z" in een "c":
  • Lanzar - lancé         > Gooien  - ik gooide
 • Als de stam op "c" eindigt en we plakken een "a" of "o" erachter, dan verandert de "c" in een "zc":
  • Conocer - conozco > Kennen  - ik ken
 • Als de stam op "c" eindigt die klinkt als een "k" in plaats van een "s", en we plakken een "e" erachter, dan verandert de "c" in een "qu":
  • Masticar - mastiqué > Kouwen  - ik kouwde


Dat zijn de belangrijkste regels. Normaal gesproken kun je met de klanken na een paar weken de meeste combinaties maken zonder alle regels uit je hoofd te kennen.

We geven hieronder een lijst van de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden. De subjuntivo verkrijg je door de ik-vorm van het werkwoord te nemen en de "o" weg te halen. 


Locaal transport in Colombië
Locaal transport in Colombië

abrir

abriendo, abierto
abro,es,e,imos,en
abrí,iste,ió,imos,ieron
abría,s,-,mos,n
abriré,ás,á,emos,án


andar

andando, andado
ando,as,a,amos,an
anduve,iste,o,imos,ieron
andaba,s,-,mos,n
andaré,ás,á,emos,án


caer

cayendo, caído
caigo,caes,-,mos,n
caí,ste,cayo,mos,cayeron
caía,s,-,mos,n
caeré,ás,á,emos,án


cerrar

cerrando, cerrado
cierro,as,a,cerramos,an
cerré,aste,ó,amos,aron
cerraba,s,-,mos,n
cerraré,ás,á,emos,án


conocer

conociendo, conocido
conozco,es,e,mos,en
conocí,iste,ió,imos,ieron
conocía,s,-,mos,n
conoceré,ás,á,emos,án


creer

creyendo, creíndo
creo,es,e,emos,en,
creí,ste,creyó,mos,creyeron
creía,s,-,mos,n
creeré,ás,á,emos,án


dar

dando, dado
doy,das,a,mos,n
di,ste,o,mos,eron
daba,s,-,mos,n
daré,ás,á,emos,án


decir

diciendo, dicho
digo,dices,-,decimos,n
dije,iste,o,imos,eron
decía,s,-,mos,n
diré,ás.á,emos,án


dormir

durmiendo, dormido
duermo,es,e,o-imos,en
dormí,iste,durmió,imos,u-ieron
dormía,s,-,mos,n
dormiré,ás,á,emos,ánempezar

empezando, empezado
empiezo,as,a,ezamos,n
empecé,empezaste,ó,amos,aron
empezaba,s,-,mos,n
empezaré,ás,á,emos,án


escoger

esogiendo, escogido
escojo,ges,e,gemos,gen
escogí,iste,ió,imos,ieron
escogía,s,-,mos,n
Escogeré,ás,á,emos,ánencontrar

encontrando, encontado
encuentro,as,a,o-mos,an
encontré,aste,ó,amos,aron
encontaba,s,-,mos,n
encontré,ás,á,emos,án


escribir

escribiendo, escrito
escribo,es,e,imos,en
escribí,iste,ió,imos,ieron
escribía,s,-,mos,n
escribiré,ás,á,emos,ánhacer

haciendo, hecho
hago,haces,-,mos,n,
hice,iste,hizo,imos,ieron
hacía,s,-,mos,n
haré,ás,á,emos,án


ir

yendo, ido
voy,vas,a,mos,n
fui,iste,e,imos,eron
iba,s,-,mos,n
iré,ás,á,emos,ánjugar

jugando, jugado
juego,as,a,jugamos,an
jugué,aste,ó,amos,aron
jugaba,s,-,mos,n
jugaré,ás,á,emos,án


leer

leyendo, leído
leo,es,e,emos,en
leí,ste,leyó,mos,leyeron
leía,s,-,mos,n
leeré,ás,á,emos,án


llegar

llegando, llegado
llego,as,a,amos,an
llegué,llegaste,ó,amos,aron
llegaba,s,-,mos,n
llegaré,ás,á,emos,án


oír

oyendo, oído
oigo,oyes,-,oímos,n
oí,ste,oyo,mos,oyeron
oía,s,-,mos,n
oiré,ás,á,emos,án


pedir

pidiendo, pedido
pido,es,e,pedimos,piden
pedí,iste,pidió,imos,pidieron
pedía,s,-,mos,n
pediré,ás,á,emos,án


pagar

pagando, pagado
Pago,as,a,amos,an
Pagué,aste,ó,amos,aron
Pagaba,s,-,mos,n
Pagaré,ás,á,emos,án


pensar

pensando, pensado
pienso,as,a,pensamos,an
pensé,aste,ó,amos,aron
pensaba,s,-,mos,n
pensaré,ás,á,emos,án


perder

perdiendo, pedrido
pierdo,es,e,perdemos,en
perdí,iste,ió,imos,ieron
perdía,s,-,mos,n
perderé,ás,á,emos,.án


poder

podiendo, podido
puedo,es,e,podemos,en
pude,iste,o,imos,ieron
podía,s,-,mos,n
podré,ás,á,emos,án


poner

poniendo, puesto
pongo,pones,-,mos,en
puse,iste,o,imos,ieron
ponía,s,-mos,n
pondré,ás,á,emos,ánquerer

queriendo, querido
quiero,es,e,queremos,en
quise,iste,o,imos,ieron
quería,s,-,mos,n
querré,ás,á,emos,án


saber

sabiendo, sabido
sé, sabes,-,mos,en
supe,iste,o,imos,ieron
sabía,s,-,mos,n
sabré,ás,á,emos,án


sacar

sacando, sacado
saco,as,a,amos,an
saque, sacaste,ó,amos,aron
sacaba,s,-,mos,n
sacaré,ás,á,emos,án


salir

saliendo, salido
salgo, sales,e,imos,en
salí,iste,ío,imos,ieron
salía,s,-,mos,n
saldré,ás,á,emos,án


seguir

siguiendo, seguido
sigo,ues,ue,seguimos,uen
seguí,iste,siguió,imos,siguieron
seguía,s,-,mos,n
seguiré,ás,á,emos,án


sentir

sintiendo, sentido
siento,es,e,sentimos,en
sentí,iste,sintió,imos,sintieron
sentía,s,-,mos,n
sentiré,ás,á,emos,án


tener

teniendo, tenido
tengo,tienes,-,tenemos,n
tuve,iste,o,imos,ieron
tenía,s,-,mos,n
tendré,ás,á,emos,án


traer

trayendo, traído
traigo,traes,-,mos,n
traje,iste,o,imos,ieron
traía,s,-,mos,n
traeré,ás,á,emos,ánvenir

viniendo, venido
vengo,vienes,-,venimos,n
vine,iste,o,imos,ieron
venía,s,-,mos,n
vendré,ás,á,emos,án


ver

viendo, visto
veo,s,-,mos,n
vi,ste,o,mos,eron
veía,s,-,mos,n
veré,ás,á,emos,án


volver

volviendo, vuelto
vuelvo,es,e,volvemos,en
volví,iste,ió,imos,ieron
volvía,s,-,mos,n
volveré,ás,á,emos,án

Geen opmerkingen: