Spaanse Grammatica in Praktijk

Spaanse grammatica leren begrijpen vanuit praktisch oogpunt met verschillende tips en geheugensteuntjes. Met fotos van Latijns America

Ook al .. Zelfs als.. - Concessieve voegwoorden

De zogenaamde toegevende zinnen (in het Spaans frases concesivas) geven een voorwaarde aan met een tegenstelling. In het Spaans kan men indicativo en subjuntivo gebruiken op de volgende manier:


  • Aunque tengo disponibilidad, no voy a hacerlo  > Ook al heb ik tijd, ik zal het niet doen (indicativo)
  • Aunque tenga disponibilidad, no voy a hacerlo  > Zelfs als ik tijd heb (ga hebben), ik zal het niet doen (subjuntivo)


Het is duidelijk dat het gebruik met de indicativo vertaald kan worden als "ook al" terwijl hetzelfde woord als "Zelfs als + gaan" vertaalt met de subjuntivo. 


De vorm subjuntivo kan hier gebruikt worden als men niet zeker is dat de conditie klopt of niet. Men kan deze zinsnede ook gebruiken in discussies als de spreker niet eens is met een mening van iemand anders of de andere opinie niet belangrijk vindt en het terzijde legt voor zijn of haar eigen argument.

Andere concessieve voegwoorden die op dezelfde manier gebruikt kunnen worden zijn:
  • Aunque              > Ook al (indicativo) / Zelfs als + gaan (subjuntivo)
  • Aun cuando       > Zelfs wanneer (indicativo) / Zelfs als + gaan (subjuntivo)
  • Pese a que         > Ook al (indicativo) / Zelfs als + gaan (subjuntivo)
  • A pesar de que  > Ook al (indicativo) / Zelfs als + gaan (subjuntivo)
  • Por más que      > Ook al hoe zeer (indicativo) / Zelfs hoe zeer  ook + gaan (subjuntivo) 
  • Por mucho que  > Ook al hoeveel  (indicativo) / Zelfs hoeveel ook + gaan (subjuntivo)

Zie ook de post over het gebruik van Zelfs hoe hard ik ook werk, .. Por mucho que voor het gebruik van de laatste twee voegwoorden. 

Spaanse koloniale stijl in Lima, Peru
Spaanse koloniale stijl in Lima, Peru

Geen opmerkingen: