Spaanse Grammatica in Praktijk

Spaanse grammatica leren begrijpen vanuit praktisch oogpunt met verschillende tips en geheugensteuntjes. Met fotos van Latijns America

Iemand, niemand, iets... Onbepaalde voornaamwoorden

De taal gebruikt verschillende onbepaalde voornaamwoorden die 1-op-1 vanuit Nederlands naar Spaans vertaald kunnen worden.

De belangrijkste zelfstandige naamwoorden zijn:

 • Men                 Se, uno
 • Iets                   Algo
 • Iemand             Alguien
 • Niets                 Nada
 • Niemand           Nadie
 • Wie maar ook   Quienquiera


 • Een zeker          Alguno
 • Beide                Ambos
 • Andere             Otro
 • Alle(s)               Todo
 • Overige             Demás
 • Verschillende     Diferente
 • Verschillende     Distinto
 • Enkele              Unos
 • Geen enkele      Ninguno
 • Verscheidene     Varios


 • Meer                Más
 • Minder             Menos
 • Zelfde               Mismo
 • Vele                  Mucho
 • Voldoende        Bastante
 • Te weinig          Poco
 • Te veel              Demasiado
 • Zo veel             Tanto


Belangrijkste bijvoegelijke voornaamwoorden zijn de volgende:
 • Iedere              Cada
 • Een zekere       Cierto
 • Dergelijke        Igual
 • Vergelijkbare    Parecido
 • Zodanige          Tal

Dorp bij Medellin in Colombië
Dorp bij Medellin in Colombië

  Geen opmerkingen: