Spaanse Grammatica in Praktijk

Spaanse grammatica leren begrijpen vanuit praktisch oogpunt met verschillende tips en geheugensteuntjes. Met fotos van Latijns America

Mijn, jouw, .. Bezittelijke voornaamwoorden

De bezittelijke voornaamwoorden zijn gelijk als het gebruik in het Nederlands en hangen af van het zelfstandige naamwoord waar het bijhoort.  Dus bijvoorbeeld:


 • nuestro coche    > onze auto
 • nuestra mesa     > onze tafel
 • nuestras mesas  > onze tafels
 • mi coche           > mijn auto
 • mi mesa            > mijn tafel
 • mis mesas         > mijn tafels
Het zijn de volgende bezittelijke voornaamwoorden:
 • mi, mis                                             > mijn
 • tu, tus                                              > jouw
 • su, sus                                             > zijn, haar, uw
 • nuestro, nuestra, nuestros, nuestras   > onze
 • su, sus                                              > jullie, uw
 • su, sus                                              > hun


Als het bezittelijk voornaamwoord op zichzelf staat zonder zelfstandig naamwoord, zoals die van jou, dan gebruikt men andere vormen in het Spaans. Deze andere vorm kan ook gebruikt worden om meer nadruk te geven als het bij een zelfstandig naamwoord staat en vertaalt als "van jou":
 • el mío está limpio           > die van mij is schoon     
 • el suyo es blanco           > die van jou is wit
 • el coche suyo es negro  > de auto van jou is zwart
Men gebruikt de volgende woorden:
 • mío, míos                                        > die van mij
 • tuyo, tuya, tuyos, tuyas                    > die van jou
 • suyo, suya, suyos, suyas                  > die van hem, haar, u
 • nuestro, nuestra, nuestros, nuestras  > die van ons
 • suyo, suya, suyos, suyas                  > die van jullie, u
 • suyo, suya, suyos, suyas                  > die van hen 

Als het duidelijk is wie de bezitter is van het object, dan gebruikt men in het Spaans geen bezittelijk naamwoord. Men ziet dat dat vaak gebruikt wordt als er al een reflexief naamwoord gebruikt wordt:
 • Me duele la panza   > mijn maag doet pijn
 • Le duele la cabeza  > zijn hoofd doet pijn
Bariloche, Argentinië
Bariloche, Argentinië

Geen opmerkingen: