Spaanse Grammatica in Praktijk

Spaanse grammatica leren begrijpen vanuit praktisch oogpunt met verschillende tips en geheugensteuntjes. Met fotos van Latijns America

En, maar, hoewel, zoals .. Voegwoorden

In het Spaans zijn er verschillende groepen van voegwoorden om zinnen met elkaar te verbinden. De meeste voegwoorden zijn hetzelfde als in het Nederlands.

We zullen hier de belangrijkste per groep noemen waarbij we zin A en zin B met elkaar verbinden op de volgende manier:
 • Zin A, <voegwoord> zin B

Er zijn een aantal gevallen waar voegwoord alleen aan het begin van de zin gebruikt kan worden (además, sin embargo, por lo tanto): 
 • <Voegwoord> zin A, zin B


We hebben de verschillende belangrijkste voegwoorden hier op een rijtje gezet: 

Opsomming (adición): A en B

 • Y                          En
 • Tal como              Zoals
 • Del mismo modo Op dezelfde manier
 • Además               Bovendien (begin van zin)
 • También               Ook (niet aan begin van zin) 
 • Ni                         Noch
 • Tampoco              Ook niet (niet aan begin van zin)

Oorzaak (causal): B is oorzaak van A

 • Porque                 Omdat
 • Puesto que           Aangezien 
 • Ya que                 Aangezien 
 • Dado que             Gegeven dat
 • Por el hecho que  Gegeven dat
 • A causa de           Als gevolg van 

Gevolg (consecutivo): B is gevolg van A

 • Que                      dat
 • Entonces              dus
 • De modo que       zodat
 • De manera que    zodat
 • Por eso                daardoor
 • Por lo tanto         daarom (begin van zin)
 • Así que                zodat

Voorwaarde (condicional): B is voorwaarde voor A

 • Si                            als
 • Como                     als
 • Que                        dan
 • Con tal que            mits
 • En el caso de que  in het geval dat 
 • Siempre que           zolang altijd als
 • Mientras                 zolang als 
 • A menos que          tenzij  
 • A no ser que           tenzij
 • Excepto que           behalve als
 • Salvo que                behalve dat 

Doel (finales): B is het doel van A

 • Para que                    opdat
 • A fin de que              met het doel dat
 • Con el proposito de   met het doel dat
 • De tal modo que        op een manier dat

Tegenstelling (oposición): B is niet verwachte resultaat van A

 • Pero                                    maar (niet aan begin van zin)
 • Sin embargo                        maar (begin van zin)
 • A pesar de                           ondanks
 • Por más/mucho/poco que   hoe veel/weinig dat
 • Aunque (indicativo)            zelfs 
 • Aunque (subjuntivo)           ofschoon
 • Sino                                     maar (als voorafgaand een negatief argument wordt verteld)

Tijd (temporales): A en B volgen elkaar op in tijd

 • Antes de                   voordat
 • Cuando                     wanneer, toen
 • Después de               nadat
 • En cuanto                 zodra
 • Apenas                     zodra
 • Mientras                   terwijl
 • Hasta que                 tot dat

Plaats: A en B zijn aan elkaar plaats gerelateerd

 • Donde                       waar


Stad Bogota in Colombië
Stad Bogota in Colombië

Geen opmerkingen: